Welkom bij

 

AHMADIYYA MOSLIM STUDENTEN VERENIGING

De Ahmadiyya Moslim Studentenvereniging (AMSV) is het Nederlandse studentenorgaan van de wereldwijde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. AMSV streeft naar het bevorderen van de sociale, spirituele en academische ontwikkeling van haar leden, alsmede het stimuleren en in stand houden van onderlinge contacten tussen studenten van verschillende academische niveaus en vakgebieden. Middels het organiseren van diverse programma’s tracht AMSV de Islam, maar ook religie in het algemeen, op een zuivere, non-corrupte, vreedzame en intellectuele wijze te presenteren.

ONZE WAARDEN

Dienstbaarheid

De Ahmadiyya Moslim Jongeren Organisatie wekt een passie voor maatschappelijk werk in moslimjongeren vanaf de prille leeftijd van zeven jaar, welke hun levenslang bij blijft… Lees Verder

Geloof

De Ahmadiyya Moslim Jongeren Organisatie benadrukt het belang van het reguleren van wereldse kennis met de Islamitische leer en ontsluit daarmee het constructieve potentieel van kennis… Lees Verder

Islam

De islam leert ons dat God het hele universum heeft geschapen, samen met alles wat erin voorkomt en bracht de mensheid in bestaan met het doel om hem te aanbidden… Lees Verder

Wetenschap

Het naleven van de Islamitische leer heeft ervoor gezorgd dat moslims historische vooruitgangen hebben kunnen boeken op gebieden als geneeskunde, wiskunde, astronomie, aardrijkskunde en filosofie… Lees Verder