Wie we zijn

De Ahmadiyya Moslim Studentenvereniging (AMSV) is het Nederlandse studentenorgaan van de wereldwijde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. AMSV streeft naar het bevorderen van de sociale, spirituele en academische ontwikkeling van haar leden, alsmede het stimuleren en in stand houden van onderlinge contacten tussen studenten van verschillende academische niveaus en vakgebieden. Middels het organiseren van diverse programma’s tracht AMSV de Islam, maar ook religie in het algemeen, op een zuivere, non-corrupte, vreedzame en intellectuele wijze te presenteren.

 

Ahmadi Moslim-studenten streven naar academische uitmuntendheid, naast het inbrengen van de idealen van hun geloof in hun academische en buitenschoolse bezigheden. Het verrichten van het gebed en het zichzelf dienstbaar opstellen staan centraal in het leven van Ahmadi Moslim studenten, die constant streven naar de begeleiding van Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, de geestelijke leider van de wereldwijde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. De jongerenorganisatie van de gemeenschap (AMJO) is een landelijke jongerengroep die werkt met Moslimjongeren in het gehele land en welke onderdeel uitmaakt van een breder collectief van AMJO’s, met leden in meer dan 200 landen van de wereld. Drie essentiële beginselen begeleiden Ahmadi Moslim-studenten in hun dagelijks leven: geloof, wetenschap en dienstbaarheid.

 

In het kader van deze beginselen organiseert AMSV diverse activiteiten, voornamelijk gericht op studenten. Hieronder een opsomming van activiteiten die wij organiseren:

  • Lezingen en debatten aan universiteiten en hogescholen;
  • Gezelligheidsactiviteiten voor de leden;
  • Workshops en symposia;
  • Studiebegeleiding;
  • Geven van informatie en voorlichting aan het publiek;
  • Uitgeven van publicaties.